Privacy Disclaimer

Algemeen

Ondanks alle inspanningen kan Tecnolimit BV niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is.
Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld.

Tecnolimit BV en andere websites

Tecnolimit BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link. Tecnolimit BV behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Privacy verklaring

Tecnolimit BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Tecnolimit BV houdt zich in alle gavallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Tecnolimit BV te Duiven.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening, wanneer u een dienst van Tecnolimit BV afneemt of anderszins contact heeft met Tecnolimit BV, legt Tecnolimit BV gegevens vast. Tecnolimit BV gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om klanten van haar (nieuwe) diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht Tecnolimit BV rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe, aanvullende diensten kunt u uw gegevens laten blokkeren door het feedback formulier volledig in te vullen.

Gebruik van de Tecnolimit BV website

Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met Tecnolimit BV voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. Tecnolimit BV houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.

Wettelijke aansprakelijkheid

Tecnolimit BV neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

 

België en Luxemburg
Tecnolimit België BV
Steentijdstraat Haven 1286
9130 Verrebroek
+32 320 70 840

Tecnolimit